Hoe werkt het?

Note: this site is for Dutch-speaking teachers and Dutch or English-speaking students.

Met Demander® kun je online, in de klas, toetsen afnemen, korte vragen (polls) stellen en een spel - de Ruimterace - spelen.

Toetsen

Demander maakt het makkelijker om vaker een (formatieve) toets af te nemen. Hierdoor blijven de studenten meer betrokken bij de leerstof en worden ze aangezet tot leren. Voor de studenten is het fijn om tussentijds hun kennis te kunnen peilen om zo inzicht in hun eigen voortgang te krijgen.

De docent bereidt de toets voor in Demander door het invoeren van meerkeuze- of open vragen. Tijdens de les zet de docent de toets aan en kunnen de studenten op hun laptop de toets maken.

Na afloop van de toets krijgt de student inzicht in zijn resultaten (hij kan deze optioneel ook downloaden) en de docent krijgt een overzicht in Excel-formaat van alle studentenresultaten.

Poll

Met Demander kun je in de klas een poll uitvoeren. Dit is het stellen van een korte vraag waarop alle studenten anoniem en veilig kunnen reageren. Hierdoor krijgt de docent antwoord van elke individuele student en een goed beeld van wat er leeft binnen de klas.

De docent voert de korte vragen van te voren in Demander in. Tijdens de les kan de docent een poll activeren waarna de studenten de vraag kunnen beantwoorden. De docent laat op de beamer de resultaten van de poll aan de hele klas zien.

Ruimterace

Een toets kan desgewenst worden opgestart als Ruimterace. Dit is een activerende werkvorm waarbij studenten samen moeten werken in kleine groepjes en een competitie voeren tegen andere groepjes uit dezelfde klas.

Elke keer als een groepje (per groepje één laptop) een vraag goed heeft beantwoord veschuift (op de beamer) hun raketje een plaats op. Het raketje van de groep die de meeste vragen goed heeft schuift het meeste op naar voren; die groep wint de race.

Meer info: bezoek de Facebookgroep van Demander.

Filmpje

Quickstart: toets aanmaken
 

Schermafdrukken

Toets voorbereiden
Vraag beantwoorden
Resultaten (student)
Poll
Ruimterace